Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 (lần 4)

Sáng 16/4, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 (lần 4) để xem xét các nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.
​​
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp 

​​Tại phiên họp, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh gồm: Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường thuộc Trường Đại học Hải Dương và Dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (địa điểm mới); Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định “Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 lần 3 (vốn cấp tỉnh quản lý)”. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp hoàn thiện Tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới. 

Đối với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và giải trình đối với các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp trong đó cần là rõ các vấn đề về đấu nối giao thông, cơ sở phương pháp tính tổng mức đầu tư của dự án; hình thức lựa chọn nhà đầu tư....báo cáo lại UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở Giao Thông Vận tải Vũ Văn Tùng tham gia ý kiến phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án đầu tư xây dựng Cảng nội địa Hải Dương của Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư năm 2005 và chấp thuận điều chỉnh dự án tại các năm 2016 và năm 2019, nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện việc đo đạc lập trích lục, trích đo thu hồi đất và chưa chủ động phối hợp với UBND thành phố Hải Dương trong công tác GPMB đối với phần diện tích đất 6,4 ha.

Ngày 23/11/2023 sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định ngừng một phần hoạt động đối với Dự án Cảng nội địa Hải Dương của Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương trên phần diện tích hơn 6,4 ha trong 10 ngày. Ngày 1/12/2023 chủ đầu tư dự án có kiến nghị Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về quyết định này. Ngày 6/3/2024, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường họp, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thu hồi, bàn giao phần diện tích đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Ngày 25/4, UBND TP Hải Dương làm việc với nhà đầu tư, khẳng định thành phố không có lỗi trong việc chậm giải phóng mặt bằng khi đã chủ động hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp cung cấp hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, công ty không phối hợp, không triển khai các công việc theo hướng dẫn. Đến nay, thời hạn ngừng hoạt động một phần dự án đã hết, chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục được hạn chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động một phần của dự án.
​Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhất trí với đề xuất  của Sở Kế hoạch và Đầu tư và giao Sở kiểm tra, rà soát quy trình, thủ tục để thực hiện việc chấm dứt hoạt động một phần của dự án.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng về kế hoạch lập quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh, năm 2024 có 205 danh mục lập quy hoạch, diện tích khoảng 2.700 ha, Trong đó có 82 đồ án lập quy hoạch chi tiết, 11 đồ án thuộc diện ưu tiên lập quy hoạch còn lại 112 danh mục đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên được phê duyệt, chưa thống nhất với kế hoạch nhà năm 2023-2025.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trong thực hiện lập quy hoạch khu dân cư, đô thị năm 2023. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phối hợp làm việc với các huyện, thành phố, thị xã rà soát lại và lựa chọn danh mục quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, đô thị đảm bảo khả thi và không dàn trải.

Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan về nội dung Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 17/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung về tình hình cá lồng trên sông bị chết hàng loạt trong thời gian gần đây. Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Tỉnh, UBND thị xã Kinh Môn báo cáo nội dung về các vấn đề có liên quan đến nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.

UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương đối với nội dung báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc  xây dựng hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh (1330 - 2030).
 
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 (lần 4)