Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (lần 4)

Chiều 23/5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 4) để xem xét một số nội dung báo cáo của các sở, ngành.
​​​​​​​​
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 (lần 4) 

Tại phiên họp, Sở Xây dựng đã báo cáo về đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000

Theo đó, Khu công nghiệp Đại An mở rộng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/5000 năm 2006. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, một số nội dung điều chỉnh cục bộ chưa phù hợp quy định. Ngoài ra, chính sách quản lý phát triển khu công nghiệp hiện có sự thay đổi.  Về quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000,  theo đề xuất của chủ đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tổng diện tích quy hoạch khu công nghiệp 416,21 ha, không bao gồm tuyến đường 33 m nằm giữa 2 giai đoạn của khu công nghiệp này. Giai đoạn 1 (phân khu phía bắc đường 33m) 189,02 ha, đã đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư với lấp đầy 97%. Giai đoạn 2 (phân khu phía Nam đường 33m) có diện tích 227,19 ha.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ​​thống nhất với các nội dung báo cáo cửa Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ​và lập hồ sơ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề sắp tới, 

Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành 2, huyện Kim Thành, tỷ lệ 1/2000,  ​UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Xây dựng. Khu công nghiệp Kim Thành 2 có tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 450 ha. P​​hân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn:  Giai đoạn 1 vị trí phía Tây Bắc KCN có diện tích 234 ha, giai đoạn 2 vị trí phía Đông KCN với  diện tích 206 ha. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến . 

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng thông qua 4 nhiệm vụ quy hoạch phân khu một số địa bàn thuộc TP Hải Dương gồm: Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1E (Điều chỉnh phân khu khu vực phường Cẩm Thượng và phường Bình Hàn) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000); Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1H (Điều chỉnh phân khu khu vực phường Ngọc Châu và phường Nhị Châu) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000;  Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1B (Điều chỉnh phân khu khu vực phường Tứ Minh) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1A (Điều chỉnh phân khu khu vực phường Việt Hòa) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.​


Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ phát biểu ý kiến tham gia tại cuộc họp 

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ngày 08/12/2023, Hội đồng​ nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024. Tuy nhiên, ngày 05/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP; trong đó có một số điểm thay đổi về phạm vi áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Xuất phát từ thực tiễn và căn cứ quy định của pháp luật, Sở Tài chính  tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15. Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phương án hệ số điều chỉnh giá đất, như hệ số điều chỉnh giá đất tại đô thị, nông thôn, nông thôn ven đô thị, ven đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch, thị tứ ở một số địa bàn của tỉnh; sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề

Về nội dung này,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao lại UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát hệ số điều chỉnh giá đất trên cơ sở tình hình thực tế thị trường hiện nay, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét tại phiên họp sắp tới. 

Theo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố để thực hiện dự án trung tâm thương mại tại khu vực phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp. Dự án có tổng diện tích 37.246 m2, trong đó đất lúa 30.962 m2. HĐND tỉnh đã cho phép chuyển mục đích 25.162 m2 đất trồng lúa tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.  Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung diện tích thực hiện dự án 1.600 m2; cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa 5.800 m2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí nội dung tờ trình. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Giám đốc Công An tỉnh Lê Đức Thành phát biểu tại hội nghị 

Cho  ý kiến về  một số Tờ trình của Công an tỉnh về ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các địa phương rà soát số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự  cũng như cơ chế chính sách cho từng đối tượng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở, hoàn thiện lại báo cáo trình UBND tỉnh xem xét. 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa ,Thể thao và du lịch để phục hồi suối Côn Sơn thuộc khu di tích Côn Sơn phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế đã đưa ra phương án bơm nước từ hồ Côn Sơn lên đập dâng ở thượng nguồn, cách Thạch Bàn lớn khoảng 420m. Đầu tư xây dựng các hạng mục gồm: Trạm bơm cấp nước; đường ống cấp nước; xây dựng các đập dâng trên suối; cải tạo cảnh quan lòng suối. 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ một số nhóm vấn đề, như mục tiêu, sự cần thiết khôi phục dòng suối Côn Sơn; tác động sau khi khôi phục, nhất là tác động từ việc xây dựng đập dâng; lưu lượng nước hồ Côn Sơn vào mùa khô, việc thu hồi nước vào hồ Côn Sơn sau khi bơm nước đi. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cũng lưu ý dù lựa chọn phương án đầu tư nào cũng phải bảo đảm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến tự nhiên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh tại kỳ họp sắp tới./.
Toàn cảnh phiên họp