Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 4)

Chiều 13/6, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (lần 4) để nghe và cho ý kiến một số nội dung báo cáo của các sở, ngành, địa phương.
​​​​​​​​
​Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Theo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; qua rà soát các huyện, thị xã, thành phố dự kiến nhu cầu tuyển dụng, sử dụng giáo viên mầm non toàn tỉnh năm học 2024-2025 là 376 chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh về chủ trương ban hành Kế hoạch thí điểm đào tạo giáo viên mầm non tỉnh Hải Dương theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP​

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên học trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non có kết quả học lực văn bằng 1 đạt loại giỏi
 
​Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt báo cáo tại cuộc họp

Cho ý kiến vào nội dung Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cho rằng việc thực hiện theo Nghị định 116/2020/NĐCP  của Chính phủ là cần thiết.  Đồng chí giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát bổ sung đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐCP đối với các cấp học khác trong toàn tỉnh.  Trong việc triển khai thi điểm cần có chế chế cụ thể,  phương án bồi hoàn kinh phí hỗ trợ và cam kết của sinh viên sau khi ra trường. Đồng chí giao Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề về nội dung này. 

Báo cáo về thực trạng mô hình hoạt động của Hạt giao thông các huyện và Xí nghiệp giao thông vận tải thành phố Hải Dương, Sở Nội vụ đề xuất chủ trương giải thể đối với 09 Hạt giao thông thuộc UBND các huyện ( riêng thành phố Chí Linh và Thị xã Kinh Môn không còn mô hình hoạt động của Hạt giao thông). Đối với Xí nghiệp giao thông vận tải thành phố Hải Dương được xác định là đơn vị sự nghiệp kinh tế, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì,  phối hợp với thành phố Hải Dương hoàn thiện hồ sơ báo cáo xin chủ trương cổ phần hóa theo quy định.​

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp xin ý kiến các Bộ chuyên ngành, trên cơ sở đó đưa ra các phương án và thực hiện quy trình giải thể đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý. 
 
Đối với nội dung báo cáo kết quả sau khi xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất do Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng  giao Sở Tài Chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, kiểm tra, rà soát  hoàn thiện Tờ trình phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến thực hiện theo quy định của pháp luật. ​​

Toàn cảnh phiên họp

Cho ý kiến vào nội dung của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về Tờ trình đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh , UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình. Về phương án tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao đồng chí Trần Văn Quân tổ chức cuộc họp chuyên đề về nội dung này. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự, bổ sung hoàn thiện báo cáo,​ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh  Triệu Thế Hùng thống nhất về mặt chủ trương phương án tu bổ di tích quốc gia đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, Nguồn kinh phí đầu tư sẽ trích từ nguồn ngân sách tỉnh 70% và nguồn ngân sách thành phố Hải Dương là 30%. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố tham mưu với UBND tỉnh về việc lập và triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt theo quy định của pháp luật.​

Tại Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đưa ra 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ  bao gồm: quy hoạch; hoàn thiện cơ chế, chính sách;  đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; quản lý, kiểm soát, giám sát nguồn thải; xử lý vi phạm về môi trường và tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 

Mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương; cải tạo phục hồi môi trường, hệ sinh thái cảnh quan các đoạn sông ô nhiễm; trả lại môi trường ban đầu, vốn có của hệ thống Bắc Hưng Hải đảm bảo cấp nước tưới tiêu phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và hoạt động dân sinh dọc 02 bên bờ sông.
Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo, yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh ban hành theo quy định./.​​