Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 8)

Sáng 24/6, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 8) để nghe và cho ý kiến một số nội dung báo cáo của các sở, ngành.

​​​​​​Theo báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các dự án chậm tiến độ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp thuận đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh có 750 dự án. Qua rà soát, có 209 dự án triển khai không đảm bảo quy định, trong đó có 193 dự án chậm tiến độ, 13 dự án đã hết thời hạn thuê đất, 3 dự án ngừng hoạt động.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chỉ rõ, trên cơ sở kết quả thống kê, rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với dự án đang triển khai còn vướng mắc về thủ tục đất đai, xây dựng, đầu tư, UBND cấp huyện làm việc với nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư có đề nghị để UBND cấp huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, xem xét báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời, giải quyết khó khăn vương mắc. Đối với các dự án mà trước đó đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa giao đất, UBND cấp huyện nghiên cứu, hướng dẫn nhà đầu tư tại vị trí khác hoặc tiến hành thu hồi theo quy định. Riêng với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ nhà đầu tư sẽ tiến hành thu hồi và không thực hiện gia hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các dự án triển khai chậm tiến độ báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư.


 

Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp 

​Về nội dung các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ nhưng chưa được giao đất, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2015 đến nay tỉnh có 93 dự án khu dân cư, khu đô thị và điểm dân cư hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, có 44 dự án đã được giao đất với tổng diện tích 553,51 ha nhưng có 35 trong số 44 dự án chưa giải phóng xong 51,97 ha mặt bằng; 49 dự án chưa được giao đất. Nguyên nhân một số dự án chậm giao đất do có diện tích đất cổ phần hoá, đất công do Nhà nước quản lý theo Luật Tài sản công; công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai, giải quyết dứt điểm.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp: giải phóng mặt bằng, giao đất, tính tiền sử dụng đất để tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn lực cho đầu tư; UBND tỉnh giao cho các địa phương căn cứ vào danh mục đã thống nhất với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/7

Cho ý kiến vào nội dung báo cáo của UBND thành phố Hải Dương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng về việc giải quyết vướng mắc tại các Dự án do Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc ở 3 dự án do Công ty Hà Hải đầu tư. Dự án Khu Du lịch sinh thái và dịch vụ TP Hải Dương phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích còn lại để triển khai hạ tầng. UBND TP Hải Dương phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục thực hiện nghiệm thu, bàn giao hạ tầng dự án, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án để tiếp nhận bàn giao.​ Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Hội đồng Thẩm định giá đất tính giá để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án.

Về nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án thiết kế xây dựng dự án Nhà làm việc tại Khu hành chính tập trung huyện Tứ Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu UBND huyện Từ Kỳ phối hợp với các sở, ngành tiếp tục rà soát hồ sơ, phương án thiết kế phù hợp với quy định.


Đồng chí Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành báo cáo tại cuộc họp

Cũng tại phiên họp UBND tỉnh thống nhất với báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc  tổ chức giải Bóng bàn quốc tế Cúp Côn Sơn lần thứ hai năm 2024; báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành và báo cáo của Sở Giao thông vận tải về đề nghị phê duyệt điểm đấu nối giao thông đường trục Đông - Tây, huyện Kim Thành với Quốc lộ 17B tại Km27+460/QL.17B xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yều cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 


Toàn cảnh phiên họp​​