Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 9)

Ngày 28/6, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (lần 9) để nghe và cho ý kiến một số nội dung báo cáo của các sở, ngành, địa phương.
​​ 
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp​​​​​ 

Xem xét tình hình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư, tổng số dự án đầu tư công được phân bổ vốn năm 2024 là 52 dự án với tổng kế hoạch vốn được giao hơn 3.839 tỷ đồng, tăng 595 tỷ so với tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 giao cuối tháng 5 (trong đó: vốn giao đầu năm hơn 2.311 tỷ đồng). Kết quả, đến ngày 27/6 đã giải ngân được hơn 469 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch vốn cấp đầu năm, đạt 12% kế hoạch vốn cấp năm 2024.

Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ​​yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư công cần rà soát, phân tích cụ thể tiến độ thực hiện dự án, tỷ lệ giải ngân trên cơ sở đó để đưa ra phương án, giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phân loại kế hoạch đầu tư công theo từng nhóm vấn đề. Đó là việc cải tạo, sửa chữa trường học các cấp, xây dựng trụ sở công an xã, dự án ngành nông nghiệp về phát triển hàng hoá tập trung và các dự án lớn của tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hải Dương triển khai nhiều dự án đầu tư công, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng giao thông với 4 trục kết nối. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm tới các dự án phục vụ phát triển y tế, văn hoá, giáo dục và an sinh xã hội.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương phải quyết liệt trong giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp 

Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương cần quyết liệt tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện không để các dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công, nắm bắt kịp thời từng dự án để đề xuất điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công hiệu quả, phù hợp.

Cũng liên quan đến nội dung về đầu tư công, tại phiên họp UBND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến về ​báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công​

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Sái Thị Yến phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

​Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tại phiên họp, Sở Nội vụ báo cáo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, mục tiêu đến đến năm 2025, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 4,7% đơn vị sự nghiệp công nghiệp so với năm 2023, phấn đấu  giảm 20% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2026-2020…​

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu việc sáp nhập phải mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kỹ lượng thực trạng và có lộ trình triển khai thực hiện. Riêng các đơn vị sáp nhập thuộc lĩnh vực giáo dục, các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo phải rà soát thận trọng, không để sáp nhập ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện chính sửa ban hành Kế hoạch thực hiện trước ngày 15/7​. 

Về nội dung tờ trình ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2024 để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát cập nhật đầy đủ vào danh mục các dự án theo quy định.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh nhất trí báo cáo của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND  tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành tiến hành triển khai các nội dung theo kế hoạch, ​tổ chức Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận cho các Nghệ nhân dự kiến trong tháng 12/2024. 

Cho ý kiến về nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư  về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước mặt, nâng cao chất lượng công tác quản lý cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và lộ trình, thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án cấp nước tại các khu vực, địa phương trên địa bàn tỉnh,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hệ thống cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cấp nước và chất lượng nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Tại phiên họp buổi sáng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhất trí theo nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng chưa thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi lại Giấy CNQSD đất và báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng; thực trạng, nhu cầu về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp 

​Xem xét, thảo luận một số dự án đầu tư​​​, điều chỉnh quy hoạch ​​

Tại phiên họp buổi chiều,  UBND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo của ​Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu và khu dịch vụ thương mại tại xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn ​với diện tích đất sử dụng gần 35 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics của tỉnh, cung cấp dịch vụ tổng hợp và chất lượng cao trong giao nhận và lưu kho hàng hóa, giám sát hàng gửi, dịch vụ hải quan. Từ đó phát huy lợi thế kết nối quốc lộ 5 với cảng biển Hải Phòng qua sông Cấm.

​UBND tỉnh thống nhất báo cáo của Sở Xây dựng về việc sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện việc sửa chữa, bảo trì đối với công trình trên.

Tại phiên họp ​Sở Xây dựng báo cáo về Quy hoạch phân khu 4C​​​​ (Phân khu Khu vực phía Nam đường vành đai 1) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trên địa giới hành chính các phường, xã: Thạch Khôi, Tân Hưng, Gia Xuyên, Ngọc Sơn và Liên Hồng, thành phố Hải Dương​. ​Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch hơn 1.000 ha;​ Quy hoạch khu vực phát triển đô thị xanh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ; phát triển các khu chức năng công cộng, công viên văn hóa, công viên cây xanh, thương mại dịch vụ, dịch vụ logictic, nhà ở và các tiện ích đô thị gắn với hoàn thiện, phát triển cụm công nghiệp Ngọc Sơn, Thạch Khôi - Gia Xuyên, đáp ứng hoạt động sản xuất công nghiệp.​ Về nội dung này, UBND tỉnh thống nhất theo phương án quy hoạch, giao Sở Xây dựng, thành phố Hải Dương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hoài Long phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

​Cho ý kiến về nội dung báo cáo của UBND thành phố Chí Linh về tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu chậm nhất đến ngày 15/9, thành phố Chí Linh phải hoàn thành phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chung. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn thành phố Chí Linh triển khai thực hiện đồng thời quy hoạch phân khu. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thành phố Chí Linh bố trí phân bổ kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp.
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố Chí Linh kiểm tra rà soát thực trạng khu vực thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long, xác định ranh giới dự án, số hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án để từ đó có phương án tái định cư phù hợp. 

Tại phiên họp, Sở Công Thương báo cáo phương án ​​​triển khai đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập gắn với tuyến đường trục Bắc - Nam trên địa bàn huyện Ninh Giang​ giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương và UBND huyện Ninh Giang rà soát lại quy định có liên quan về hạ tầng giao thông, quy hoạch xây dựng để đưa các giải pháp triển khai thực hiện báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 10/7.

Toàn cảnh phiên họp

​​Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh cũng nhất trí với Tờ trình của Sở Nông nghiệp về việc chuyển đổi mục đích đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh và ​Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước cho Công ty cổ phần Môi trường APT- Seraphin Hải Dương thuê tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà.