Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trà vải sớm dự kiến cho thu hoạch vào cuối tháng 5

Thời điểm này các trà vải đang ở thời kỳ nở hoa, đậu quả đến quả non. Dự kiến cuối tháng 5 vải U trứng trắng, trứng gai bắt đầu thu hoạch. Đầu tháng 6 các giống vải U hồng, U thâm được thu hoạch, đến giữa tháng 6 thu hoạch vải tàu lai và vải thiều chính vụ.
Để thuận lợi cho việc tiêu thụ và xuất khẩu vải quả năm 2024, UBND huyện đã yêu cầu, các địa phương rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất thực hiện Đề án của tỉnh theo kế hoạch phân bổ trong năm nay. Các hộ trồng vải thực hiện nghiêm các quy định trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không vi phạm các hoạt chất cấm để phòng trừ sâu bệnh hại cho cây vải.

Kiểm tra, giám sát vùng trồng vải được cấp mã số tại xã Vĩnh Lập
Các cơ quan chuyên môn tích cực tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn quốc tế cho các hộ trồng vải. Đồng thời phân công cán bộ chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã có vùng sản xuất, thường xuyên kiểm tra vùng trồng để khuyến cáo, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, ghi chép nhật ký vườn cây, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo theo quy định. Hướng dẫn các tổ sản xuất, các địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn, giám sát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đánh giá, chứng nhận đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP tạo thuận lợi cho khâu quảng bá, tiêu thụ vải.​