Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024

Chiều ngày 17/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, Công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.  

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, nhiệm vụ công tác đảng cũng như công tác chính quyền của Đảng ủy, cơ quan Văn phòng được thực hiện cơ bản đảm bảo theo Chương trình, Kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm. Ngoài ra, đã triển khai thực hiện tốt việc học tập, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đã xây dựng thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ và sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác tổ chức đoan thể, xây dựng chi bộ, Đảng bộ và cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Năm 2023, Đảng ủy Văn phòng đã chỉ đạo Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Công đoàn cơ quan được đánh giá thuộc tốp đầu các CĐCS duy trì tốt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, đạt các tiêu chí để đề nghị Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen. BCH Hội Cựu chiến binh thư­ờng xuyên bám sát sự chỉ đạo và h­ướng dẫn của Hội CCB tỉnh để tổ chức các hoạt động của Hội có hiệu quả thiết thực.


Đồng chí Trịnh Nam Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy,​ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2023. Không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật Đảng, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đ­ược giao. Các Chi bộ đã chủ động tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; định kỳ sinh hoạt chuyên đề gắn liền với kế hoạch tự kiểm tra, giám sát trong sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ.

Đối với công tác Văn phòng, năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tốt gần 500 cuộc họp, trong đó trên 80 phiên họp UBND tỉnh, gần 70 cuộc họp trực tuyến và gần 400 cuộc họp chuyên đề triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chế độ báo cáo với Trung ương, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; thực hiện việc cung cấp báo cáo thông tin cho các đoàn công tác của Trung ương về làm việc với tỉnh, các đoàn nước ngoài đến xúc tiến đầu tư và các tỉnh bạn đến thăm, làm việc với UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.  Phối hợp với sở, ban, ngành và các địa phương tham mưu giúp UBND, lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kịp thời, đúng quy định. Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận trên 41.000 văn bản từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi về UBND tỉnh (trong đó trên 1.400  văn bản của Chính phủ, trên 5.600 văn bản của bộ ngành, trên 26.000 văn bản của địa phương, trên 1.200 đơn, thư và trên 5.500 tên riêng và đơn vị khác.....); đã tham mưu xử lý và ban hành trên 12.500 (trong đó Quyết định trên 3.200, Quyết định quy phạm pháp luật 45, Thông báo gần 300 văn bản, Công văn BCS trên 1.100, Tờ trình gần 200, Báo cáo gần 300, Công văn trên 5.000,.....) và trên 1.200 văn bản các loại của Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm đúng thủ tục, trình tự quy định. Văn bản đi, đến được scan đưa lên hệ thống quản lý văn bản để lãnh đạo và chuyên viên kiểm tra nắm bắt kịp thời thông tin thuộc các lĩnh vực, giúp lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; công tác kiểm tra, rà soát và ban hành văn bản đã có nhiều chuyển biến đảm bảo các văn bản được ban hành đúng pháp luật, đúng thể thức, ít bị sai sót.


Đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Về công tác Công đoàn, trong năm 2023, chất lượng hoạt động Công đoàn không ngừng được đổi mới, nâng cao; duy trì chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn và Công đoàn cấp trên. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn kế cận. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Văn phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trên các mặt công tác, những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra thực hiện trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là làm tốt công tác tổng hợp, nâng cao chất lượng tham mưu trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Văn phòng UBND tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, bộ phận để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sát thực tiễn, đảm bảo chất lượng. Phối hợp tốt với các các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các bộ phận, phòng ban trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh việc phối kết hợp, lấy ý kiến chuyên môn lẫn nhau trong công tác tham mưu. Đồng chí cũng lưu ý Văn phòng UBND tỉnh là bộ mặt của UBND tỉnh nên cần chú trọng hơn nữa đến tác phong, lề lối văn hóa công sở cũng như kỉ cương hành chính. Quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, chuyên viên, tạo điều kiện để cán bộ được học tập, phấn đấu phát huy được năng lực, sở trường. Đặc biệt, cần chăm lo đến đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...Về công tác Đảng, đồng chí lưu ý cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị gương mẫu, mẫu mực vì sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hải, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; gắn với tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen.  Song với chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2024 rất nặng nề, đòi hỏi vai trò lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo Văn phòng và các đồng chí lãnh đạo phòng phải được tăng cường hơn nữa để lãnh đạo cơ quan Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Công đoàn Văn phòng thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và lao động trong cơ quan

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Báo cáo tổng kết và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu tại Hội nghị; đồng thời quán triệt sâu sắc chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phương châm hành động là: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả" và “5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm", Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp, kịp thời nắm chắc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, nhất là tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng đổi mới lề lối, kỷ cương hành chính, phương pháp làm việc, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác tham mưu tại các phòng, ban, đơn vị Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ trong cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn; các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.          

Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng. Thực hiện tốt công tác đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hình mới.

Bên cạnh đó, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, gồm: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, lực lượng tự vệ của cơ quan; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước (trước mắt là, đẩy mạnh hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng CSVN và đón Xuân Giáp Thìn); thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và lao động trong cơ quan.

Tiếp đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024.​​

 

Các Tổ Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024 

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân Văn phòng UB​ND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác đã được tuyên dương, trao tặng Giấy khen, Bằng khen.

Sau đây là một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen, Bằng khen:


Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Văn phòng UBND tỉnh 


Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng​ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Đồng chí Trịnh Nam Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ​năm 2023​