Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Xã đầu tiên của huyện Thanh Hà hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024

Ngày 09/5/2024,  Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Thanh Hà tổ chức diễn tập chiến đấu xã Thanh Thủy trong khu vực phòng thủ năm 2024. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương tổ chức diễn tập trong năm 2024.


Dien tap PTKV 2024 1.jpg 

Tại buổi diễn tập, khung tập xã Thanh Thủy thực hành diễn tập qua 3 giai đoạn (7 vấn đề huấn luyện) gồm: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); Chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng về quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

 Dien tap PTKV 2024 2.jpg

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT năm 2024 của xã Thanh Thủy đã hoàn thành tốt các đề mục đề ra, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị.

 Dien tap PTKV 2024 3.jpg

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền trong các trạng thái, tình trạng về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS xã, Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ; công tác tham mưu và chỉ huy xử trí tình huống chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và Nhân dân địa phương.

 Dien tap PTKV 2024 4.jpg

Trong năm 2024, huyện Thanh Hà có 5 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ gồm Hồng Lạc, Thanh Lang, Thanh Xá, Thanh Thủy và Thanh Cường và diễn tập PCTT&TKCN xã An Phượng.