Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Phú Lương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

​Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành (Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Cục Thuế tỉnh) và UBND thành phố Hải Dương (có biên bản kèm theo). Trên cơ sở kết quả cuộc họp thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Phương án.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tảu dự thảo trên để lấy ý kiến theo quy định.

Thời gian nhận góp ý: đến ngày 14/01/2024

Chi tiết tại file đính kèm:

​​DTHAO QD PHE DUYET PA DAU GIA CHO PHU LUONG.pdf

PHUONG AN CHO PHU LUONG.sau hop.pdf