Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Tờ trình, Quyết định, ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh về việc giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định thay thế Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

Sở Nội vụ đã ban hành dự thảo Tờ trình, Quyết định, ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã​.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai Tờ trình, Quyết định, Quy định nêu trên để các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên), trước ngày 08 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo báo cáo UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, gửi file word qua hòm thư điện tử: chinhcchc3004@gmail.com.

Chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

QD ban hanh QC TDCCX 2023.pdf

TTr ban hanh thay the QD 42 (BH).pdf