Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường thuộc hệ thống đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quản lý

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND Công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường thuộc hệ thống đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quản lý

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường thuộc hệ thống đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quản lý (chưa bao gồm thông tin tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường thuộc các tuyến đường do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý) như sau: 

1. Số liệu các tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã vào cấp theo Phụ lục số 01. 

2. Số liệu các vị trí hạn chế khổ giới hạn trên đường bộ theo Phụ lục số 02. 

3. Số liệu các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn theo Phụ lục số 03.​

QD cong bo tai trong xe tinh Hai Duong.pdf

Phu luc cong bo tai trong xe tinh Hai Duong.pdf