Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Phú Lương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 606/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Phú Lương, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

Khu đất thuộc thửa đất số 224 tờ bản đồ địa chính số 31 phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương thuộc loại đất chợ, có tổng diện tích hiện trạng 2.186,7 mét vuông. Phía Bắc giáp phố Nguyễn Văn Thịnh; Phía Nam giáp đường ngõ Nguyễn Hữu Cầu; Phía Đông giáp khu dân cư và Nhà văn hoá Khu 10; Phía Tây giáp đường Nguyễn Hữu Cầu

Khu đất là nền chợ Phú Lương cũ, đã được giải phóng mặt bằng, hiện đang quây rào tôn xung quanh.  Dự kiến Khu đất sẽ được tổ chức thực hiện đấu giá trong quý II/2024. Người trúng đấu giá phải thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 5317/QĐ-UBND ngày 24/8/2021.

Tổng mức đầu tư tạm tính giả định cho trường hợp thuê đất trả tiền một lần là: 26.719.180.000 đồng. Tiền thuê đất trả 01 lần cho toàn bộ thời hạn 50 năm tạm tính theo giá đất quy định trong bảng giá đất là 11.694.425.000 đồng. Số tiền cụ thể sẽ do UBND tỉnh quyết định và được thể hiện trong Quy chế đấu giá.  Chi phí xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt: 11.811.226.637 đồng; Chi phí khác: 3.213.528.363 đồng.

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ đấu giá xem chi tiết tại file đính kèm

QD-PA CHO PHULUONG (2).pdf