Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

Thông qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

​​UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024​. 

Theo đó, Uỷ ban MTTQ tỉnh gắn việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động với các Chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Cơ quan trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có nhiều thông tin lựa chọn sản phẩm; có hình thức phù hợp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động; giới thiệu các doanh nghiệp Việt có các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu để tham gia bình chọn trong "Sách vàng sáng tạo"; phối hợp tổ chức bình chọn các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin cậy; Nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; Vận động người dân phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, phát hiện, tố giác các hành vi về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.


Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Sở Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhất là thị trường nông thôn trong tỉnh. Xây dựng, triển khai các Chương trình, Kế hoạch xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu của các sản phẩm, dịch vụ hàng Việt ... Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; qua đó giúp nâng cao nhận thức và định hướng cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, ATTP; tổ chức cấp mã số vùng trồng. Nhân rộng các chuỗi cung ứng ngành hàng, chuỗi giá trị nông lâm thủy sản an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc.
 
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, chấp hành quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu quảng bá du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm hàng hóa của địa phương; kết hợp giới thiệu hàng hóa Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Cục Quản lý thị trường - Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thương mại; đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa không đảm bảo chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ; các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử hoặc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Các sở, ban, ngành khác trong tỉnh tiếp tục tạo môi trường pháp lý thuận lợi, rà soát đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc tiếp cận đất đai, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn nhằm hỗ trợ xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, được người tiêu dùng yêu thích của doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn. Phối hợp xây dựng các chương trình và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng để đưa hàng Việt chiếm thị phần tương xứng trong hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát huy tốt vai trò của Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong triển khai thực hiện Cuộc vận động thông qua các hình thức như tổ chức diễn đàn, tọa đàm, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá hàng hoá Việt Nam chất lượng cao, cung cấp thông tin về hàng hoá Việt Nam cho người tiêu dùng…

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh về giá cả, mẫu mã của hàng hoá từng bước hướng tới phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả ...