Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 607/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương.

Khu đất thuộc thửa đất số 171, tờ bản đồ địa chính số 05 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương thuộc loại đất chợ, có tổng diện tích hiện trạng: 2.544,0 mét vuông. Phía Bắc giáp dân cư hiện trạng; Phía Nam giáp đường ngõ phố Chi Lăng; Phía Đông giáp dân cư hiện trạng; Phía Tây giáp phố Chi Lăng.

Khu đất đã được giải phóng xong mặt bằng, quây tôn. Dự kiến Khu đất sẽ được tổ chức thực hiện đấu giá trong quý II/2024. Người trúng đấu giá phải thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 5317/QĐ-UBND ngày 24/8/2021.

Tổng mức đầu tư dự kiến tạm tính giả định cho trường hợp thuê đất trả tiền một lần là: 37.802.596.000 đồng, trong đó: Tiền thuê đất trả 01 lần cho toàn bộ thời hạn 50 năm tạm tính theo giá đất quy định trong bảng giá đất là 25.447.000.000 đồng. Số tiền cụ thể sẽ do UBND tỉnh quyết định và được thể hiện trong Quy chế đấu giá. Chi phí xây dựng 9.654.810.955 đồng. Chi phí khác 2.700.785.045 đồng.

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ đấu giá xem chi tiết tại file đính kèm:

QD-PA CHO CHILANG.in (2).pdf