Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh phê duyệt phương án bán tài sản một số nhà văn hoá trên địa bàn thành phố Hải Dương

​Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt phương án bán tài sản một số nhà văn hoá trên địa bàn thành phố Hải Dương.

​STT
​Số quyết định Nội dung File đính kèm
1924/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt phương án bán tài sản là Nhà văn hóa Khu dân cư số 3 (Khu 6 cũ), số 27 Hàn Giang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương QD924-27 Han Giang.pdf
2925/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt phương án bán tài sản là Nhà văn hóa Khu dân cư số 3 (Khu 6 cũ), số 30 Hàn Giang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương QD925-30 Han Giang.pdf
3926/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt phương án bán tài sản là Nhà văn hóa Khu dân cư số 3 (Khu 14 cũ), phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương QD926-14 le thanh nghi.pdf
4927/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt phương án bán tài sản là Nhà văn hóa Khu dân cư số 4 (Khu 15 cũ), phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương QD927-15-LETHANHNGHI.pdf
5928/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt phương án bán tài sản là Nhà văn hóa Khu dân cư số 1 (Khu 2 cũ), 5/17 Bạch Đằng phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương QD928K1- 5.17 Bach Dang.pdf