Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng

Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã xây dựng dự thảo (sửa đổi) Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ về việc tổ chức giải báo chí hàng năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã xây dựng dự thảo (sửa đổi) Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng (thay thế Quyết định số 3802/QĐ-UB ngày 05/12/2000 của UBND tỉnh Hải Dương ban  hành Quy định về giải thưởng Báo chí Nguyễn Lương Bằng).

Để hoàn thiện văn bản, Hội Nhà báo tỉnh đăng tải công khai dự thảo văn bản (file đính kèm) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng trình UBND tỉnh ban hành.

Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, số 10 phố Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Hoặc thư điện tử: hoinhabaotinhhaiduong@gmail.com

Thời gian nhận góp ý trong 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo (16/02/2024). Quá thời hạn trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan không tham gia góp ý coi như đã đồng ý với nội dung dự thảo Quy định về Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng.​

Du thao Quy dinh giai bao chi Nguyen Luong Bang.pdf